◃ Zpět na seznam členů

Michaela Bičová, DiS.

„Se skromností a pokorou předávat své zkušenosti a znalosti.“

I tisícimílová cesta začíná prvním krokem. Lao-c´

To, že mí klienti odchází s úsměvem a dále se dělí o svůj zážitek s ostatními, jistě není samozřejmost.

„Jsem odborným vzděláním sociální pedagog. Nyní pracuji jako instruktorka a mentorka. Mentorink pro mě znamená to jak předávat své dosažené dovednosti a zkušenosti druhým. Při  své práci s klienty čerpám z dlouholeté praxe učení dětí i dospělých. Z přesvědčení, že zdraví i štěstí každého člověka je svázáno s psychickou, fyzickou složkou a pohybem v těle.“ O tom mě samotnou přesvědčuje práce s lidmi a koňmi zároveň.

V současné době se zaměřuji především na individuální mentorink. Podporu při vzdělávání dospělých pro osobní a profesní růst. Dále také poskytuji poradenství při řešení nepříznivé situace v  oblasti sociálně právní. Ze své dlouholeté praxe v oblasti sociální a  pedagogické a obchodní branže čerpám zkušenosti jako mentorka pro profese v obchodní sféře, sociální pracovníky, úředníky, pedagogy a klienty, kteří ke mně přichází na výuku jízdy na koni. Druhým rokem poskytuji v rámci podpory Zlínského kraje hipoterapii osobám se zdravotním postižením.

Při své práci se řídím etickým kodexem EMCC a mentoruji v souladu EMCC základních kompetencí profesionálního koučování a mentorování.

  1. Od roku 1998 pracovala jako sociální pedagog v Pedagogicko psychologické poradně ve Zlíně se zaměřením na oblast prevence sociálně patologických jevů, konzultace, poradenství lektorská činnost vzdělávacích programů pro děti a učitele od základních po střední školy.
  2. V letech 2001 – 2011 pracovala ve státní správě a samosprávě na sociálním odboru Krajského úřadu Zlínského kraje. Dva roky v oblasti sociální práce s nezletilými a mladistvými, později konzultační a koncepční činnost v oblasti sociálních služeb a neziskového sektoru.
  3. Od roku 2012 se na plný úvazek zaměřila na ekologické zemědělství, chov a trénink koní, který dosud byl jejím dlouholetým koníčkem. Při  vzdělávání dospělých při firemním vzdělávání, vzdělávání ve státní správě a neziskovém sektoru se jako externí mentor zaměřuje zejména na tři oblasti: komunikativní a prodejní dovednosti, při sportovní výuce jízdy na koni a lyžování se věnuje i dětem. Jako lektorka vyučuji nejvíce témata v oblasti obchodní, sociální a měkkých dovedností. Jako odborník v pomáhající profesi ze sociálního pedagoga jsem se stala mentorkou a lektorkou předávajícího své nabyté zkušenosti a dovednosti z praxe a výcviků.

Certifikace, kurzy a výcviky:

  1. Absolvovala výcvik externí mentor. Manažerský výcvik zaměřený na komunitní práci v samosprávě, sebezkušenostní výcviky. Dlouhodobý výcvik dramaterapie a arteterapie. Workshopy a semináře zaměřené na manažerské dovednosti, time management, team building, zvládání obtížné komunikace a jiné měkké dovednosti, TKI – krizová intervence.

Reference:

Zlínský kraj – odbor sociálních věcí, Magistrát města Zlína – Linka SOS, Vzdělávací agentury: Palatinum Campus a Tempo training consulting, Slevíci, Hrádek Fryšták, Radost Zlín, Domov Kopretina Velehrad, Charita Uherské Hradiště, individuální klienti – Zlínsko

Zlínská Koučovací Platforma
volné sdružení nezávislých koučů a mentorů v České republice se sídlem ve Zlíně.

Copyright © 2012 - 2016 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena. www.hoda.cz