Nabídka služeb Zlínské Koučovací Platformy

✅ Zaměřujeme se

na koučování, tréninky a vzdělávání týmů i jednotlivců v obchodních a výrobních společnostech. Naší specializací je osvojení koučovacího přístupu pro manažery v organizacích a jeho aktivní využívání v praxi manažera. Podáváme pozitivní zpětnou vazbu, otevíráme náměty a motivujeme klienty ke zlepšení.

✅ Naše práce

je postavená na osobním jednání. Zjistíte-li, že potřebujete změnu, navrhneme Vám projekt postupného zlepšování. Většinou se jedná o kombinaci tréninku a koučování, o vědomé propojení stávajícího stavu s novými prvky.

✅ Našim cílem

je, abyste prožité zkušenosti z našich tréninků využívali dál při Vaší konkrétní práci. Jako externí koučové a mentoři Vám zaručíme udržitelnost získaných zkušeností.

Zaměřujeme se na oblasti:

1. Individuální koučink

Při koučinku je koučovaný klient podporován koučem na své cestě ke svým vytýčeným cílům. Kouč respektuje kompetentnost koučovaného, k přemýšlení o změně jej vede pokládáním otázek. Kouč je expert na proces koučování, nemusí být expertem na téma koučovaného. Koučovaný přebírá odpovědnost za realizaci kroků.

2. Týmový koučink

Není cílem, je prostředkem, jak si uvědomit to, co skupina opravdu chce a jak toho může dosáhnout. Pomáhá ujasnit, jak každý člen týmu může ke změně přispět. Je určen pro týmy, které chtějí být efektivní. Pokud je ve vedení týmu silná autorita, neochotná ke změnám, použití metody týmového koučinku nedoporučujeme. Ideální je, když členové týmu ví, co je koučování a chápou roli kouče jako experta na proces koučinku.

3. Mentorink

Je profesionální nástroj pro toho, kdo umí a zná. Dá se říct, že v různých podobách se s mentorinkem setkal každý z nás, kdy mentor podporuje proces učení druhé osoby – mentee. Jisté je, že mentor a mentee , musí chtít. A jde jim o rozvoj toho druhého. Je to proces vzájemného učení se. Učím se být lepší ve své profesi – díky mentorovi. Učím se být lepší ve své schopnosti předávat ze sebe, co umím, s cílem dosáhnout zlepšení a změny u menteeho. Ne každý chce předávat, ne každý se chce učit.

4. Trénink

Zadání od klienta k tréninkům bývají různá. Vždy se však jedná o posílení určité dovednosti, kterou považuje firma nebo jedinec za klíčovou. Doporučíme Vám vždy kouče-mentora-lektora- trenéra s danou kompetencí. Přívlastek jeho povolání není až tak podstatný. Důležité je, aby byl osobností s expertní znalostí trénovaného oboru a se schopností zesouladit požadavky firmy a schopnosti jednotlivců. Tréninky připravujeme s respektem k individuálnímu zadání.

5. Facilitace

Facilitace je způsob práce se skupinou, společné řešení nejasných, sporných nebo nových skutečností, kdy facilitátor zajišťuje rovnoměrné zapojení každého člena týmu. Vytváří tak podmínky k otevřené, přímé komunikaci, k respektování různých úhlů pohledu a zkušeností s jediným záměrem, posunout skupinu jako celek. Určeno pro nové výzvy, situace, problémy, náročné cíle, na které nemáte standardizované postupy.
Každý si do skupiny přináší představy, očekávání, nadšení i zklamání. Tyto osobní vlivy silně působí a mnohdy řídí celé fungování jednotlivce. Facilitace bývá cestou, jak oslovit tuto rovinu a přizvat různorodost, ke společné kreativní tvorbě.

6. Outplacement

Nabízíme profesionální poradenství při propouštění společnostem a jejich zaměstnancům a to pomoc při hledání zaměstnání a nastartování nové kariéry. Odcházejícím zaměstnancům pomůžeme zorientovat se na trhu práce, sestavit životopis a připravit se na výběrový pohovor. Poradíme, jak postupovat, aby propouštěným nevznikaly dluhy na sociálním a zdravotním pojištění. Nabízíme také různá školení, která jim mohou pomoci nově nasměřovat svou kariéru. Jsme schopni pomoci i při konkrétním vyhledávání nové pozice. Nezapomínáme ani na obtížnou a psychicky náročnou roli propouštějících. Poskytujeme jim konzultace, pomoc při přípravě rozhovorů s odcházejícími zaměstnanci a přípravou materiálů - např. materiály vysvětlující důvody společnosti pro propouštění, sociální plán pro propouštěné zaměstnance atd.

8. Lektorování

Specializujeme se na Interaktivní školení pro obchodníky a prodejce.
Zážitkové vzdělávání zaměřené na postoj k práci zase ocení všichni šéfové.
Pro management nabízíme: Koučovací styl při vedení lidí, Manažerské dovednosti, Leadership, Time management, Zvládnutí stresu - stress management, Asertivitu, Efektivní komunikaci.
Organizujeme teambuildingové aktivity s koňmi.9. Konzultace

Vedeme konzultace k projektům ESF, projektům OP LZZ a dalším konkrétním projektům v novém projektovém období, zaměřených převážně na rozvoj lidského potenciálu.

Zlínská Koučovací Platforma
volné sdružení nezávislých koučů a mentorů v České republice se sídlem ve Zlíně.

Copyright © 2012 - 2016 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena. www.hoda.cz
Zakládajícím a hrdým partnerem Zlínské Koučovací Platformy je profesionální koučka Mgr. Blanka Hudecová, ACC | www.sivena.cz