◃ Zpět na seznam členů

Mgr.  Alena Jáchimová, ACC

„Žít a tvořit naplno.“

„Jsem lektorka managementu, koučka a facilitátorka. Poprvé jsem se setkala s koučováním v roce 1998. Zaujala mne filosofie, na které je koučování postaveno tj. víra, že ty nejlepší odpovědi na otázky, které si klademe, máme v sobě.“

Alena Jáchimová se zaměřuje především na oblast soudržných, vysoce efektivních týmů a organizací, na práci s  různorodostí (diverzita). Přináší uvědomění a tvořivost do každodenních situací a posiluje schopnost pracovat s neočekávaným. Zajímá ji, jak dělat věci chytře a efektivně, jak zvládat hektičnost, případné obavy, překážky, odkládání důležitého. Nachází způsoby, jak neustávat v tvorbě, směřovat k dosažení cílů, ovlivňovat druhé, aby přijímali odpovědnost s radostí, pracovali s chutí a inovovali staré, nefunkční návyky. Podporuje manažery, podnikatele nejen v pracovní oblasti, ale také v tom, aby celý jejich život byl naplněný, šťastný a měli dostatek energie a odvahy.

Je členkou ICF (Mezinárodní sdružení koučů), pracuje v souladu ICF standardy.

  1. Koučovacím přístupem začala pracovat s obchodními reprezentanty v roce 2000 (individuální rozvoj, tréninky) a následně také s managementem. Brzy se přesvědčila jak efektivní je koučování v oblasti motivace a výkonnosti. Významným okamžikem v její kariéře bylo setkání s Marilyn Atkinson a absolvování výcviku Erickshon College.
  2. Od roku 2003 působí jako nezávislý profesionál v oblasti lidských zdrojů a firemního vzdělávání. Má manažerské zkušenosti s vedením týmů a s rozvojem jeho potenciálu.
  3. Vede výcviky "Koučováním krok za krokem" a pořádá networkingové inspirativní večery pro ženy a o ženách "Slasti a strasti podnikavých žen". V současné době pracuje pod značkou VIA TALENT&UM. Podílí se na publikování esejů na portále koucinkportal.cz

Certifikace, kurzy a výcviky:

Absolvovala manažerské tréninky a tréninky psychologie úspěchu, výcviky v oblasti rozvoje lidských zdrojů a osobnostního potenciálu.  Je certifikovaným koučem ICF. Realizovala více než 1000 koučovacích setkání.

  1. Facilitace skupinových procesů: práce se skupinami v různých kontextech (IPOP, Institut procesně orientované práce EPTP,
  2. Nick Evans, NLP Practitioner and Diploma, INLPTA, 2009 až 2011
  3. SUR, výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychologii, 2006 až 2011
  4. 5deep Integral, GmBh: Spiral Dynamic Integral, 2009
  5. Erickson College, Train the Trainers, Canada, 2008
  6. Erickson College, ICF accredited coach training, Canada, 2006 až 2007

Reference:

Kooperativa a.s., Česka spořitelna, a.s., Česka pojišťovna, a.s., BOSCH Jihlava, VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., WIEGEL CZ žárové zinkování s.r.o., NKU, Česka správa sociálního zabezpečení, BARIA obchodní společnost, s.r.o.

Zlínská Koučovací Platforma
volné sdružení nezávislých koučů a mentorů v České republice se sídlem ve Zlíně.

Copyright © 2012 - 2016 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena. www.hoda.cz