◃ Zpět na seznam členů

Ing.  Zdenek Němec

„Největším objevem mé generace je zjištění, že člověk dokáže změnit svůj život tím, že změní svůj způsob myšlení.“

„Jako kouč plně důvěřuji svému klientovi a jeho schopnostem. Koučování je pro mne činností, která může pomoci řešit problémy a výzvy dříve, než se stanou přítěží. Věřím, že  v nitru koučovaného lze najít řešení, neboť každý člověk je nejlepším odborníkem na svůj život.“

Jeho hlavní profesí je programátor řídicích systémů. To je prostředí, kde si běžně koučink nedokážeme představit. Touha mít svůj osobní a profesní život v souladu je u každého člověka o hledání způsobu, jak toho dosáhnout. A právě seznámení se s koučovacím přístupem pro manažery byl tím momentem, který mu ukázal cestu. Objevil, že být programátorem a koučem v jednom těle jde a to tak, že  do jednotlivých rolí přestupuje a v každé roli používá to nejlepší.

Zdenek Němec se v současné době se zaměřuje především na osobní a profesní koučink. Při své práci se řídí ICF etickým kodexem a koučuje v  souladu ICF základních kompetencí profesionálního koučování.

 1. Po absolvování ČVUT fakulty elektrotechnické, pracoval jako programátor řídicích systémů. Tato práce mu umožnila setkávat se s lidmi různých profesních zaměření, národností i pracovních pozic, což u něj vyvolalo potřebu pochopit, čím je ovlivňován způsob, jak lidé vzájemně komunikují. Toto přání, lépe porozumět komunikaci a motivaci lidí, ho přivedlo ke koučování.
 2. Od roku 2013 rozšířil svou pracovní kvalifikaci o koučování. Absolvoval kurzy u NeuroLedership Group, kterými prošlo již více než dvanáct tisíc manažerů i koučů ve 24 zemích. Tuto firmu si vybral z důvodu využívání principů fungování mozku v koučování se zaměřením na výsledek

Certifikace, kurzy a výcviky:

Absolvoval kurzy u NeuroLedership Group.

 1. Intenzivní trénink koučů - specifický trénink koučů s ACSTH schválením od ICF
 2. Nástroje kouče - specifický trénink koučů s ACSTH schválením od International Coach Federation
 3. Intuitivní koučování - specifický trénink koučů s ACSTH schválením od International Coach Federation

Témata, se kterými Zdenek Němec pracuje:

 1. Jak mohu řídit svůj čas lépe, abych dosáhl všeho, co chci v životě?
 2. Co mám dělat dál pro svou kariéru v rámci organizace?
 3. Jak mohu snížit svůj stres v práci nebo v životě?
 4. Jak mohu dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem?
 5. Jaké dovednosti potřebuji, abych se rozvíjel a rostl?
 6. Jak mohu zlepšit svůj vztah s konkrétním kolegou?

Reference:

Liga lidských práv, Ratolest Brno, individuální klienti – Brno

Zlínská Koučovací Platforma
volné sdružení nezávislých koučů a mentorů v České republice se sídlem ve Zlíně.

Copyright © 2012 - 2016 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena. www.hoda.cz